Floridène er på 42 hektar i Graves, jordsmonnet er kalkstein, og ligger på platået Pujols sur Ciron nær Barsac. Noen plotter er steinete terasser ved byen Illats.

Et tynt lag med røde leirete sand, rik på jernoksid, også kjent som den “Den røde sanden i Barsac”, ligger på toppen av kalken.
Dette begrenser røtter sin evne til å vokse da det er bare ca 50cm ned til kalken.